ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลกร เข้าร่วม โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2560”

 

📣📣📣 ประกาศจากสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลกร เข้าร่วม โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2560”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – สอบ Pretest
วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 – อบรมภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 – อบรมภาษาอังกฤษ เวลา 17.00 – 20.00 น.

📌 สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/75pKBSvDTuTpg7aC2 หรือสมัครที่สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคาร 10 ชั้น 3 ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค.61

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคาร 10 ชั้น 3 โทร 02473-7000 ต่อ 1740

:: BSRU News ::