[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมานำเสนอผลงานการประกวดสร้างสื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ Infographics หัวข้อ สงกรานต์บางแสน วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมานำเสนอผลงานการประกวดสร้างสื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ Infographics หัวข้อ ?สงกรานต์บางแสน?
ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
——

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::