[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่(New S-Curve) ในวันที่ 27 มีนาคม 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่(New S-Curve) ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูนโฮเต็แอนกอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวาระการประชุมในเรื่อง กำหนดการจัดการแข่งขัน การประกวดฑูตวัฒนธรรม ประเภทกีฬา และการจับฉลากแบ่งสีเสื้อประจำมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมแข่งขันด้วย ทั้งนี้การแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สมุทรปราการ)

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::