[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าโครงการ “พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)” วันที่ 30 มีนาคม 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำทีมโดย ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าโครงการ “พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)” ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::