การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ทุนศรีสมเด็จ
2. ทุนประเภทความสามารถพิเศษ
3. ทุนประเภทพิจารณาผลทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT)และความถนัดทางวิชาชีพ(PAT)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://mis3.bsru.ac.th/…/Download/file…/2561-scholarship.pdf

#BSRURecentNews การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 #BSRUNews

:: BSRU News ::