{แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด}โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560

รุ่นที่ 1 ระหว่างวัน ที่ 10-23 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวัน ที่ 24 มิถุนายน -7 กรกฎาคม 2561


 

:: BSRU News ::