ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์ (ครั้งที่1)

 

คณะวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยการดนตรี

ภาค กศ.พ.

 

:: BSRU News ::