กำหนดการ “รับบัตรแขกผู้มีเกียรติ” ในงานพระราชทานปริญญาบัตร

ประชาสัมพันธ์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา

กำหนดการ”รับบัตรแขกผู้มีเกียรติ” ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 ขอให้แขกผู้มีเกียรติกรุณามารับบัตรเข้างานพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 เวลา 7.00 – 8.00 น. ณ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ฯ โดยรับบัตรได้ที่เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา (มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเข้างานได้)

————–
#BSRUAnnouncement กำหนดการ “รับบัตรแขกผู้มีเกียรติ” ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 #BSRUNews

:: BSRU News ::