แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2561 (เฉพาะ นศ.ปริญญาโท และปริญญาเอก) จากเดิม วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2561 (เฉพาะ นศ.ปริญญาโท และปริญญาเอก)

จากเดิม วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2561

เป็นวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561

:: BSRU News ::