ขอเชิญนิเทศศาสตร์บัณฑิตขึ้นแสตนถ่ายภาพพร้อมกันในวันซ้อมใหญ่

ขอเชิญนิเทศศาสตร์บัณฑิตขึ้นแสตนถ่ายภาพพร้อมกันในวันซ้อมใหญ่

เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่นิเทศศาสตร์ คณาจารย์ขอเชิญนิเทศศาสตร์บัณฑิตขึ้นแสตนถ่ายภาพพร้อมกัน ในวันซ้อมใหญ่ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เวลา 16.30 น. (หลังพิธีซ้อมใหญ่)

—————-
#BSRUAnnouncement ขอเชิญนิเทศศาสตร์บัณฑิตขึ้นแสตนถ่ายภาพพร้อมกันในวันซ้อมใหญ่ #BSRUNews

:: BSRU News ::