ประชาสัมพันธ์บันฑิตและญาติ อย่าลืม!!!! พกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตนก่อนเข้าบริเวณงานพิธี

{Announcement}
อย่าลืม!!!! พกบัตรประจำตัวประชาชน

ประชาสัมพันธ์บันฑิตและญาติ
อย่าลืม!!!! พกบัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อแสดงตนก่อนเข้าบริเวณงานพิธี
สำหรับชาวต่างชาติใช้ passport เพื่อแสดงตัวตน

จัดทำโดย อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
โทร. 0 2503 3778, 0 2503 3779 (ช่วงวันที่ 4-11 มีนาคม 2561)
———-
#BSRUAnnouncement #BSRUNews

:: BSRU News ::