ขอไว้อาลัยแด่ ผศ.ดร.สมชาย รัศมี (กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ)

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ : วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น.

ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร (ฌาปนสถานกองทัพเรือ)


:: BSRU News ::