[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลประเภทการแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กับระบบควบคุม Smart Home ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลประเภทการแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กับระบบควบคุม Smart Home ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

“งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดงานกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ BRICC Festival “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รางวัลประเภทการแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์ : เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กับระบบควบคุม Smart Home
BSRU Smart Home I
รองชนะเลิศอันดับ 1 ( ได้อันดับที่ 2 ) รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายวีรพล วงค์บุดดี
นายกษิดิ์เดช สันโดษ
อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

BSRU Smart Home II
รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ( ได้อันดับที่ 5 )
นายมนตรี ภักดี
นายณพลกฤต ทองพัชรพล
อาจารย์กัลยา ธนาสินธ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

BSRU Smart Home III
รางวัลชมเชย ( ได้อันดับที่ 6 )
นายอริยะศักดิ์ แก้วสง่า
นายอรุณ งามเขียน
อาจารย์อมรรัตน์ คำบุญ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::