กำหนดการรับเส้นทางสู่บัณฑิต ภาคกศ.พ.

ภาพ

นักศึกษา ภาคกศ.พ. (จันทร์-พุธ) ระหว่างวันที่  13-21 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. ณ อาคาร 27 ชั้น 4

นักศึกษาภาคกศ.พ. (อาทิตย์) ระหว่างวันที่  18-25 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคาร 27 ชั้น 4

:: BSRU News ::