ทัพนักกีฬาเอแมท บ คว้าเหรียญทองและทองแดง ให้กับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ทัพนักกีฬาเอแมท บ คว้าเหรียญทองและทองแดง ให้กับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อย่างน่าภาคภูมิใจ จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาเอแมทที่ชนะเลิศการแข่งขัน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเอแมท ประเภททีมชาย ได้แก่

  • นายศราวุธ อุทัยโรจนรัตน์
  • นายนาวิน เมืองสุวรรณ
  • นายธีระพัฒน์ จันทร์ทอง
  • นายเบญจมินทร์ หาญพันธ์พงษ์

ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเอแมท ประเภท บุคคลเดี่ยวชาย ได้แก่

  • นายศราวุธ อุทัยโรจนรัตน์

และยังได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเอแมท ประเภท คู่หญิง ได้แก่

  • นางสาวศิริกัลยา รสจันทร์
  • นางสาวปิยนุช จันทร์ศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอแสดงความยินดีกับนักฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ทุกชนิดกีฬา และขอเป็นแรงผลักดันในการสร้างกำลังใจในการฝึกฝนในก้าวต่อไป

#BSRURecentnews การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
#BSRUNews

:: BSRU News ::