สรุปรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สรุปรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 อ่านต่อ


 

:: BSRU News ::