ขอเชิญชมถ่ายทอดสดการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2561

 

{BSRU Live}
ขอเชิญชมถ่ายทอดสดการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ประจำปี 2561 วันที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ถ่ายทอดสดโดย
– สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
– สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
สถานีโทรทัศน์ IPTV Green World Edutainment Channel
– งานโสตทัศนูปกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
#BSRULive ถ่ายทอดสดการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยฯ #BSRUNews

:: BSRU News ::