{กำหนดการ} สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2561

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2561
วันที่ 13 -14, 17 – 19 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรมประกอบด้วย
พิธีรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พิธีวางพวงมาลาสักการะ การเดินเพื่อเชิดชูเกียรติฯ
การจัดนิทรรศการ “150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน”
การเสวนาวิชาการฯ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงความสามารถของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
การประกวดดนตรีไทย วงโยธวาทิต การขับร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

#BSRUUpnext สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2561 #BSRUNews

 


:: BSRU News ::