ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

ประกาศรายชื่อภายใน 1-61

:: BSRU News ::