(ขยายระยะเวลาถึง 19 ม.ค.61) ระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) รอบประเมิน 1 เม.ย.2560 – 30 ก.ย. 2560 


 

 

**ขยายระยะเวลาการประเมินระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) จนถึงวันที่ 19 ม.ค. 2561 (เที่ยงคืน)

 

 


ช่องทางเข้าโดย QR Code