พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้าตรวจเยี่ยม และ ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การผลิต และพัฒนาครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การผลิต และพัฒนาครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—–
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย : BSRU News

{Recent News}องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน “ม.ราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร” น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาท้องถิ…

โพสต์โดย BSRU News บน 23 พฤศจิกายน 2017

:: BSRU News ::