ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระ 61 รูป

 

ชมรมพุทธศาสตร์ ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา
ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา
ร่วมทำบุญตักบาตรพระ 61 รูป
—–
ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
เวลา 07.00 – 07.50 น.
ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ฯ
—–
มีอาหารตักบาตรจำหน่าย
**นักศึกษาที่เข้าร่วมได้ 1 กิจกรรม

#BSRUNewsupnext ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระ 61 รูป #BSRUNews

:: BSRU News ::