บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาร่วมกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย

บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาร่วมกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย

เมื่อวันที่ (30 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาร่วมกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia: UUM) ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3

#BSRURecentNews บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาร่วมกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

:: BSRU News ::