สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมสัมมนา “How to be Producer ขั้นเทพ”

สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ
ขอเชิญร่วมสัมมนา “How to be Producer ขั้นเทพ”
—–
ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 5
—–
วิทยากรโดย คุณธัญพร ศิริกังวาล
Producer / Creative รายการเทยเที่ยวไทย รายการ Wrong Say Do ฯลฯ

#BSRUNewsupnext สัมมนา “How to be Producer ขั้นเทพ” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

:: BSRU News ::