ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

:: BSRU News ::