ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน”

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน”

:: BSRU News ::