ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรรณา พูนพิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ”

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรรณา พูนพิน
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ”

:: BSRU News ::