ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน หรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

20150929-regisstudent_quota

ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน หรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

>> ดาวน์โหดลรายละเอียดเพิ่มเติม <<


:: BSRU News ::