มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญบุคลากรที่มีความประสงค์เข้าร่วมงาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญบุคลากรที่มีความประสงค์เข้าร่วมงาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยแจ้งชื่อและขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมภายในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

:: BSRU News ::