กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน” ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน” ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

วันนี้ (21 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 ณ คุ้มพญารีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดย ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรโดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ วิพากษ์การเขียนประเมินค่างานตามแบบ ป.ค.ง.

#BSRURecentNews กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน” ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

:: BSRU News ::