สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับชมรมนิติศาสตร์ลูกสุริยะ จัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน

สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับชมรมนิติศาสตร์ลูกสุริยะ จัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน

วันที่ 15 – 17 กันยายน 2560 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับชมรมนิติศาสตร์ลูกสุริยะ จัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดหนองคู จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมทาสีและปรับปรุงอาคารเรียน โรงยิม และสนามเด็กเล่น กิจกรรมพี่สอนหนังสือน้องนักเรียน กิจกรรมพี่สอนน้องนักเรียนระบายสี กิจกรรมนันทนาการต่างๆ รวมถึงมีการมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้การจัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อชุมชนและส่วนรวม

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สาขาวิชานิติศาสตร์

#BSRURecentNews สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับชมรมนิติศาสตร์ลูกสุริยะ จัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง และ ข้อความ

:: BSRU News ::