ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมจัดงาน “Thailand Tech Show 2017”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมจัดงาน “Thailand Tech Show 2017”

วันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดงาน “Thailand Tech Show 2017” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เพื่อกระตุ้นการทำงานวิจัย และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนเข้าชม และนำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดในภาคธุรกิจ

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ

#BSRURecentNews ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมจัดงาน “Thailand Tech Show 2017” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

:: BSRU News ::