มบส. มอบทุนการศึกษา และจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศฯ

มบส. มอบทุนการศึกษา และจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศฯ

วันที่ 21 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา กำกับ และติดตามการดำเนินงานฯ และคณะกรรมการนักวิชาการฯ นอกจากนี้ มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2560

#BSRURecentNews มบส. มอบทุนการศึกษา และจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศฯ #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 32 คน, คนที่ยิ้ม

:: BSRU News ::