ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ “สิรินายน”

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ “สิรินายน”
—–
ในวันนี้ (26 กันยายน 2560)
เวลา 10.00 น. ถวายภัตตาหารเพล ณ อาคาร 11 ชั้น 9
เวลา 16.00 น. งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ณ อาคาร 1 ชั้น 4

#BSRUNewsupnext งานเกษียณอายุราชการ “สิรินายน” #BSRUNews

:: BSRU News ::