โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·٠•●♥ (¯`v´¯) ♥●•٠·  กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี ·٠•●♥ (¯`v´¯) ♥●•٠·
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนในที่เข้ารับการฝึกอบรม [ เฉพาะ มบส. ] —
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 12-13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร 1  ชั้น 4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน โทร : 024737000 ต่อ 1400,1401
หรือติดตามที่แฟนเพจ : www.facebook.com/planBSRU

:: BSRU News ::