กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มบส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มบส.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
—–
ประเภท : กู้ใหม่ ปีการศึกษา 2560 
สำหรับนักศึกษาที่สอบเข้ารอบ 1 และ 2 (เพิ่มเติม)
ดูรายชื่อได้ที่ : https://drive.google.com/…/0B2U8B9edlp4HWk94OHlFblVzTGc/view
—–
ประเภท : กู้ใหม่ ปีการศึกษา 2560 
สำหรับนักศึกษาที่สอบเข้ารอบ 3 และ admission
ดูรายชื่อได้ที่ : https://drive.google.com/…/0B2U8B9edlp4HZFBwSDFsQXZCMEk/view
—–
ประเภท : กู้ต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา 
สำหรับนักศึกษาที่สอบเข้ารอบ 1 และ รอบ 2
ดูรายชื่อได้ที่ :
https://drive.google.com/…/0B2U8B9edlp4HVkpTTEZ4VTFTQzg/view
—–
ประเภท : กู้ต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา 
สำหรับนักศึกษาที่สอบเข้ารอบ 3 และ admission
ดูรายชื่อได้ที่ : 
https://drive.google.com/…/0B2U8B9edlp4HMWNjWWxDcl9lWDg/view
—–
***นักศึกษาที่มีชื่อดังกล่าว*** 
เตรียม “บัตรประจำตัวประชาชน” เพื่อใช้ในการเปิดบัญชี 
ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
เวลา 08.30 – 11.00 น. | ประชุมเวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุริยะ 2 อาคาร 1 ชั้น 3

#BSRUAnnouncement กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มบส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ #BSRUNews

 

:: BSRU News ::