โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560

ในหลักสูตรทักษะการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย (International Business Communication Skills For University Leaders)

ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00  น.

ณ​ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 6 และห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ ชั้น 5 อาคาร 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

:: BSRU News ::