ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีถวายความเคารพ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 
เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
การแต่งกาย
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย : ชุดปกติขาวไว้ทุกข์
เจ้าหน้าที่ บุคลากร : ชุดสุภาพไว้ทุกข์

พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 66 รูป
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 
เวลา 06.30 น.
ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ
การแต่งกาย : เสื้อสีขาวนวล ติดโบว์สีดำ

#BSRUAnnouncement งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

:: BSRU News ::