แจ้งการปรับเปลี่ยน การจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับอาจารย์ และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แจ้งการปรับเปลี่ยน การจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
สำหรับอาจารย์ และบุคลากร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และการจัดซุ้มของนักศึกษา
จอดรถในเขตอำนวยการได้ก่อนเวลา 12.00 น.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีรับน้องใหม่
**ปิด** การจราจรภายในเขตอำนวยการทั้งหมด

ทั้งนี้ สามารถจอดรถยนต์ได้ที่ : 
ลานจอดรถอาคาร 24, 30 และพื้นที่เขตสาธิต
สำหรับรถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่มีสติกเกอร์อนุญาต) จอดได้ที่ :
หน้าอาคาร 11

#BSRUAnnoucement แจ้งการปรับเปลี่ยน การจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย #BSRUNews

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

:: BSRU News ::