กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อำนวยความสะดวกสำหรับการสแกนลายนิ้วมือ (เป็นการชั่วคราว) 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
อำนวยความสะดวกสำหรับการสแกนลายนิ้วมือ (เป็นการชั่วคราว) 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
** เฉพาะช่วงเช้า **
ณ ป้อมยาม ทางเข้าอาคาร 30 
โดยเริ่มสแกนได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป

(ช่วงเย็น สแกนลายนิ้วมือที่สำนักงานอธิการบดี จุดเดิม)

#BSRUAnnoucement แจ้งการสแกนลายนิ้วมือ (เป็นการชั่วคราว)#BSRUNews

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

:: BSRU News ::