มหกรรมเครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน

 

สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนเข้าร่วม มหกรรมเครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560 
ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

:: BSRU News ::