โครงการ “เรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริและการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบไทยสู่สากล” 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดโครงการ “เรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริและการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบไทยสู่สากล” 

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2560 
ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

ติดตามภาพกิจกรรมได้ เร็วๆ นี้…

#BSRUNewsupnext โครงการ “เรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริและการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบไทยสู่สากล” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

:: BSRU News ::