“รับขวัญน้องใหม่ อย่างสร้างสรรค์” สู่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2560

“รับขวัญน้องใหม่ อย่างสร้างสรรค์”
สู่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#BSRURecentNews “รับขวัญน้องใหม่ อย่างสร้างสรรค์” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

:: BSRU News ::