สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการเรียนการสอนธรรมศึกษา

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการเรียนการสอนธรรมศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 อ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา และ น.ส.ณัฐวรรณ สุขทั่ว ร่วมพิธีปฐมนิเทศ และเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการเรียนการสอนธรรมศึกษา ณ สำนักเรียนพระปริยัติธรรม โดย ศ.ดร. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นประธานในพิธี

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

#BSRURecentNews สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการเรียนการสอนธรรมศึกษา
#BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

:: BSRU News ::