คณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

คณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ จากอาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงานมีกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัย อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทของ มบส. ได้ส่งผลงานร่วมแสดง ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

:: BSRU News ::