ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์
ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์
http://mis2.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/admission_place.pdf

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร : 0-2473-7000 ต่อ 1716, 1998

:: BSRU News ::