เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการ “เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 1) ประจำปี 2560”

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ศูนย์ภาษา
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 สู่การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการ “เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 1) ประจำปี 2560”
โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 24 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
พิธีเปิดโครงการ และการบรรยายพิเศษเรื่อง “สนใจภาษาอังกฤษชีวิตจะก้าวไกล” วิทยากรโดย อ.อรรจน์ สีหะอำไพ

วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 – 16.30 น.
อบรมทักษะภาษาอังกฤษ (แบ่งตามกลุ่ม)

วันที่ 30 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 – 17.00 น.
อบรมทักษะภาษาอังกฤษ และทดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ (Posttest)

**นักศึกษาที่เข้าร่วมครบทุกกิจกรรม จะได้รับ Serial Keys

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ : http://ili.bsru.ac.th/
และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook : Inter-Lingual Center
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1742

#BSRUAnnouncement โครงการ “เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 1) ประจำปี 2560” #BSRUNews

:: BSRU News ::