คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 1/2560

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 1/2560

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 1/2560 โดยอาจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดี เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์ทุกสาขาวิชา ร่วมต้อนรับผู้ปกครอง อีกทั้งการนำเสนอประสบการณ์การฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศจีน บรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น​

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ

#BSRURecentNews คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 1/2560 #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

:: BSRU News ::