บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรียนการสอน”

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรียนการสอน”

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรียนการสอน” ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรโดย ดร.กำพล วันทา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล (สป.ศธ.) บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายสำหรับครู”

#BSRURecentNews บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรียนการสอน” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม

:: BSRU News ::