อบรมใบขับขี่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แก้ไขวันอบรม)

**เปิดอบรมวันเสาร์ สัปดาห์สุดท้าย ของทุกเดือน**
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-14.00น.

(รับสมัครทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก)

อบรมใบขับขี่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร24 (ฝั่งรร.มัธยมสาธิตฯ) ชั้นM 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

 

ขั้นตอนการสมัครเพื่อรับการอบรม

  1. ดาวโหลด1 NEW ใบสมัครอบรม รถยนต์ มอไซต์ (กรอกใบสมัครด้วยการพิมพ์)
  2. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว มาที่ bsru.drive.safely@gmail.com
  3. ตรวจสอบการตอบกลับ ผ่านอีเมล์ของท่าน
  4. หรือสามารถมาสมัครได้ด้วยตัวของท่านเอง ก่อนวันอบรม ณ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง สำนักงานคณบดี

 

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัคร (ดาวโหลดได้ที่ข้อ 1 หรือ มารับที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร)
  2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
    3. สำเนาบัตรอนุญาตขับขี่ฯ ไม่เกิน 3 ปี (สำหรับผู้ขอต่ออายุฯ)
  3. ค่าลงทะเบียน 400 บาท – สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต

ค่าลงทะเบียน 100 บาท – สำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาต

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

นาย อนุชา  หมั่นเดช เจ้าหน้าที่รับสมัคร 089-182-0193

นาย จิรภาส  อาภามาศกุล เจ้าหน้าที่รับสมัคร 089-772-7775

อ.ประสงค์  ผ่องภิรมย์ วิทยากร 085-1205801

:: BSRU News ::